Video 24 – Unboxing Ch. sp. kaeng krachan

Video 24 – Unboxing Ch. sp. kaeng krachan

21. 2. 2022 Vyp Od Pompa

Video ze slibovaného unboxingu sklípkanů druhu Chilobrachys sp. kaeng krachan. Přestože prcci, tak zrovna tento druh není známý klidným a nekonfliktním charakterem a navíc disponuje toxicky významným jedem.

Z toho důvodu jsem ke stěhování přistoupil „opatrně“ (rozuměj, připo… 🙂 a vše naštěstí proběhlo pěkně v klidu bez negativních důsledků pro mě nebo pro sklípkany 🙂